си плю на петите
Младостта и тя хвана гората
В боя се превърна цвета на косите
Да търсят очите ми спряха.

 

Приседна край огъня, на топло, Меракът
и аз до него с плетката в скута.
Излегнат удобно, подпрял се на лакът
Адреналинът придрямва от скука.