на капки, на глътки
да влезеш,
да ме изгориш отвътре,
да се удариш в тавана ми,
да завъртиш очите ми в кръг,
да придърпаш края на устните ми към ушите...
И очите ми стават въглени.
И краката ми стават гумени.
И искам, искам
по много от всичко,
и мръснишки гледам
И искам, и искам
и танцувам,
и пак искам.
Цялата ставам едно искане
И не спирам да те поглъщам
И вече няма капки,
Няма глътки…
Само да те има…
Не свършвай!
И аз… няма да спирам да пея
ОДА ЗА ВОДКАТА